čiara

krivka, linka, línia, priamka


Relevantne k čiara