Cieva

aorta (term.), artéria (term.), kapilára (term.), tepna, vlásočnica (term.), véna (term.), žila, žilka


Relevantne k cieva