čin

akt, skutok, výkon, úkon, jednanie, počin, skutok


Relevantne k čin