Citlivý

boľavý, bystrý, cítiaci, pozorný, precitlivený, prístupný, senzitívny, vnímajúci, vnímavý, všímavý, chúlostivý, delikátny, ošemetný


Relevantne k citlivý