Dôkazný

dokazujúci, dosvedčujúci, podopierajúci, podporný, potvrdzujúci, presvedčivý, usvedčujúci


Relevantne k dôkazný