ďaleký

odľahlý, vzdialený, zapadnutý, zastrčený


Relevantne k ďaleký