Daný

doterajší, eventuálny, existujúci, možný, prijateľný, istý, určitý, špecifický, špeciálny


Relevantne k daný