Darovať

dať, obecať (archaizmus), podarovať, venovať


Relevantne k darovať