Dať

darovať, obecať (archaizmus), podarovať, venovať, dedikovať, poskytnúť, udeliť, venovať, zveriť


Relevantne k dať