Dať do zástavy

ručiť, zaručiť sa, zastaviť, zaťažiť hypotékou


Relevantne k dať do zástavy