Dávať pozor

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť


Relevantne k dávať pozor