Dbať

bdieť, bedliť (hovorovo), dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť, postarať sa, starať sa, zaujímať sa, nedbať (Antonym)


Relevantne k dbať