Debata

diskusia, jednanie, rokovanie, rozprava


Relevantne k debata