Dedikovať

dať, poskytnúť, udeliť, venovať, zveriť


Relevantne k dedikovať