Diferencovaný

iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k diferencovaný