Div

podiv, podivenie, počudovanie, prekvapenie, začudovanie, údiv, úžas, zázrak


Relevantne k div