Dobrota

lahôdka, láskavosť, milota, vľúdnosť


Relevantne k dobrota