Doceniť

oceniť, ohodnotiť, vyhodnotiť, zhodnotiť


Relevantne k doceniť