Dohliadať

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť, dozerať, kontrolovať, monitorovať, sledovať


Relevantne k dohliadať