Dokazujúci

dosvedčujúci, dôkazný, podopierajúci, podporný, potvrdzujúci, presvedčivý, usvedčujúci


Relevantne k dokazujúci