Doložiť

dať najavo, odhaliť, odkryť, predložiť, predniesť, prejaviť, udať, ukázať


Relevantne k doložiť