Dopad

dosah, dôsledok, implikácia, konzekvencia, následok, pôsobenie, vplyv, účinok


Relevantne k dopad