Doposiaľ

dosiaľ, doteraz, ešte, stále


Relevantne k doposiaľ