Doručiť

dodať, doniesť, doviezť, odovzdať, podať, postúpiť, predložiť, priniesť, vydať


Relevantne k doručiť