Dosah

dopad, dôsledok, implikácia, konzekvencia, následok, pôsobenie, vplyv, účinok, veľkosť, vplyv, význam, závažnosť, účinok


Relevantne k dosah