Dostačujúci

akceptovateľný, dostatočný, možný, postačujúci, prijateľný, primeraný, uspokojivý, vhodný


Relevantne k dostačujúci