Dosvedčiť

nasvedčovať, svedčiť, vypovedať


Relevantne k dosvedčiť