Dovoľovať

povoliť, pripustiť, pripúšťať


Relevantne k dovoľovať