Dozerať

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dávať pozor, hliadkovať, nespať, pozorovať, strážiť, dohliadať, kontrolovať, monitorovať, sledovať


Relevantne k dozerať