Drancovanie

lúpenie, plienenie, pustošenie, rabovanie, vyplienenie, vyrabovanie


Relevantne k drancovanie