Druhotný

podradný, pomocný, sekundárny


Relevantne k druhotný