Dúfať

dôverovať, spoliehať sa, veriť


Relevantne k dúfať