Dunieť

burácať, hrmieť, hučať, rachotiť


Relevantne k dunieť