Dvojkový

binárny, dvojčlenný


Relevantne k dvojkový