Eliminovať

odstaviť, odstrániť, vylúčiť, vyradiť


Relevantne k eliminovať