Eventualita

kontingencia, náhoda, náhodilosť, možnosť, prijateľnosť, príležitosť, prípustnosť, východisko, šanca


Relevantne k eventualita