Eventuálny

daný, doterajší, existujúci, možný, prijateľný


Relevantne k eventuálny