Exotický

cudzokrajný, cudzí, mimozemský, neznámy


Relevantne k exotický