Facka

oflinok (archaizmus), pohlavok, zaucho, čapák (hovorovo)


Relevantne k facka