Fakticky

namojdušu, naozaj, skutočne, veru, vskutku, vážne, čestné slovo, držiaci sa faktov, neosobný, nestranný, neutrálny, nezaujatý, objektívny, vecný, hmatateľný, konkrétny, naozajstný, nefalšovaný, poctivý, pravdivý, pravý, rýdzi, skutočný, čistý


Relevantne k fakticky