Falošný

chybný, defektný, klamný, mylný, nedokonalý, nekvalitný, nepravdivý, nesprávny, vadný (nesprávne), špatný, dvojaký, farizejský, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, pokrytecký, predstieraný, strojený, zdanlivý, údajný


Relevantne k falošný