Farizejský

dvojaký, falošný, fingovaný, nepravý, neúprimný, obojaký, pokrytecký, predstieraný, strojený, zdanlivý, údajný


Relevantne k farizejský