Fiktívny

domnelý, hypotetický, imaginárny, neskutočný, pomyselný, predpokladaný, predstieraný, vymyslený, zdanlivý, údajný, iluzórny, imaginárny, klamný, lživý, mylný, mätúci, nepresný, nereálny, neskutočný, neživotný, vymyslený, zdanlivý


Relevantne k fiktívny