Finančné prostriedky

financie, peňažné prostriedky


Relevantne k finančné prostriedky