Finančný

menový, peňažitý, peňažný


Relevantne k finančný