Fluktuácia

kolísanie, nestálosť, odchýlka, prelietavosť, premenlivosť, výkyv


Relevantne k fluktuácia