Funkčný

použiteľný, vhodný, účelný


Relevantne k funkčný