Grambľavý (poeticky)


Relevantne k grambľavý (poeticky)