Heréza

blud, falošné učenie, kacírstvo


Relevantne k heréza