Heroický

bohatiersky, hrdinný, hrdinský, udatný


Relevantne k heroický